Stichting Luitje Hoeksema FondsZij heeft ten doel het aankweken van de bestudering en navorsing van de oudheidkunde
der provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel; 25 November 1938.
De oorsprong

De heer Luurt Hoeksema had grote interesse in historie en bouwde een verzameling
interessante oudheidkundige boeken en kaarten op, betrekking hebbende op de noordelijke
provincies
Teneinde dit voor het nageslacht als geheel te behouden heeft hij bij testament van 18 oktober 1935
een stichting (die de naam van de zoon Luitje zou dragen) opgericht, waarin hij de verzameling onderbracht
alsmede een legaat van tienduizend gulden om het voortbestaan van de stichting te verzekeren en om van
de rente nieuwe aanwinsten te kunnen bekostigen.

De locatie

De Stichting Luitje Hoeksema Fonds is gevestigd in 't Zandt (Gn) en valt onder
verantwoording van het bestuur van het Departement 't Zandt der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

De verzameling omvat een collectie van op dit moment ca. 2000 voornamelijk oudheidkundige
werken en bevindt zich in het Dorpshuis van 't Zandt.

De toekomst

Het beleid voor de toekomst is gericht op verdere bekendheid van de bibliotheek
en beschikbaarheid van de kennis verzameld in deze bibliotheek,
verdere uitbreiding van de boeken en uiteraard de instandhouding van deze historische verzameling.


Wie leest de boeken Artikel op de website: de verhalen van Groningen. Auteur: Els Zwerver